અમારો સંપર્ક કરવા માટે આભાર.

મેનેજર ટૂંક સમયમાં તમારો સંપર્ક કરશે.

સ્થળ માહિતીનો આધાર

દર મહીને Wedding.net પર 60 000 થી વધુ વપરાશકર્તાએ લગ્ન સમારંભ સ્થળ માટે શોધ કરી છે.Wedding.net પર તમે તમારા વિસ્તારમાંના ઘણા સ્થળો શોધી શકો છો, તેમને તમારા રેસ્ટોરન્ટ કે કાફે વિશે કહેવાની તકને છૂટવા ન દેતા. જો તમે સ્થાનિક વ્યવસાયના માલિક હોવ, તો નીચેનીમાંથી એક ઓફરનો લાભ લો:

મુક્ત નિયુક્તિ

જો તમે કોઈ વ્યવસાયના માલિક હોવ અથવા કોઈ વ્યવસાયના અધિકૃત પ્રતિનિધિ હોવ તો, હમણાં જ Wedding.net ડિરેક્ટરીમાં વિના મુલ્યે પેજ બનાવો.

પેજ બનાવવા માટે, નોંધાવ અને સ્થળ માટે કેટલીક પ્રાથમિક જાણકારી પૂરી પાડો. પેજનો તુરંત જ વેબસાઈટ પર સમાવેશ કરવામાં આવશે.

જો તમને પેજ બનાવવામાં કોઈ સમસ્યા હોય અથવા કોઈ મદદની જરૂરીયાત હોય તો, અમારા ટેકનીકલ સપોર્ટનો સંપર્ક કરો.

અમારો ધ્યેય અમારા ડેટાબેઝનો અવકાશ વધારવાનો છે, તો થઇ શકે કે તમારી કંપની પહેલેથી અમારી ડિરેક્ટરીમાં હોય. જો તે છે તેવું તમે જુઓ, પણ તમારી યાદીમાં અચોકસાઇ હોય તો તમે તમારી કંપની માટે વિના મુલ્યે પેજ બનાવી શકો. પછી અમે અચોક્કસ વિગત સાથેના જુના પેજને હટાવી દઈશું. તમે અમને તમારી ટિપ્પણીઓ પણ મોકલી શકો.

એપ્લીકેશન ફોર્મ સબમિટ કરો

પ્રાધાન્યતા નિયુક્તિ

VIP સ્થળો માટે ખાસ ઓફર
જો તમે અમારી ડિરેક્ટરીમાં તમારા સ્થળને હાઇલાઇટ કરીને અને અમારી સાઇટ પરથી તમારા પરિણામોને વધારવા માંગો છો, તો તમે અગ્રતા નિયુક્તિ મેળવી શકો છો.
પ્રાધાન્યતા નિયુક્તિ
મુક્ત નિયુક્તિ
અગ્રતા નિયુક્તિ મુક્તથી વિપરીત હંમેશાં પૃષ્ઠની ટોચ પર પ્રદર્શિત થાય છે.
પણ તમને ઉપલબ્ધ થશે:

3D દ્રશ્યો

તમામ શહેરો માટે નથી

અમારા નિષ્ણાંતો તમારા સ્થળોના ફોટાઓ લેશે અને તેના 3D દ્રશ્યો બનાવશે. તે સાઈટના મુલાકાતીઓને સ્થળમાંથી સૌથી વધુ ફાયદાકારક ખુણાને જોવાની મંજુરી આપે છે.

વ્યક્તિગત મેનેજર

વ્યક્તિગત મેનેજર તમારી વિનંતી મુજબ પેજ પર ઓનલાઇન સ્થળની જાણકારી અપડેટ કરી શકે છે, પ્રક્રિયાઓનું નિરીક્ષણ કરી શકે અને તમારા કોઇપણ પ્રશ્ન વિશે તમને સલાહ પૂરી પાડી શકે છે.